Zaměření jednotek - bytů a nebytových prostorů nemovité věci

 
  • Provádíme zaměření jednotek pro potřeby vypracování prohlášení nemovité věci dle platných zákonů. 

 

  • Obsahem zaměřování je fyzické zaměření jednotek v domě, vypracování schémat jednotlivých podlaží, popis jednotlivých jednotek, určení a popis společných částí. 

 

  • Schéma všech podlaží domu je povinnou zákonem předepsanou přílohu prohlášení nemovité věci. 

 

  • Skutečná výměra jednotky je stěžejní pro určení s ní spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku.        
        
        
        
        

Kontakt

Consultum spol. s r.o. Jaselská 469/36
16000 - Praha 6

IČ : 273 88 069
Telefon : 724 304 603 consultum@seznam.cz