Ostatní právní služby

 

Naše společnost nabízí zpracování veškerých smluv souvisejících s dispozicemi nemovitých věcí např. :

  

  • kupní smlouvy  

 

  • darovací smlouvy     

   

  • věcná břemena a služebnosti       

Kontakt

Consultum spol. s r.o. Jaselská 469/36
16000 - Praha 6

IČ : 273 88 069
Telefon : 724 304 603 consultum@seznam.cz