Převod bytu do osobního vlastnictví od A do Z

 

Provádíme kompletní služby a poradenství v oblasti bytového družstevnictví, zejména při převodech bytových jednotek do osobního vlastnictví. Vyhotovíme Prohlášení nemovité věci (dříve Prohlášení vlastníka), zaměření jednotek a soupis příslušenství, smlouvy o převodu  vlastnického práva k jednotkám, návrhy na vklad do Katastru nemovitostí, provedeme založení Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a po ukončení celého procesu likvidaci družstva.     

 

Kontakt

Consultum spol. s r.o. Jaselská 469/36
16000 - Praha 6

IČ : 273 88 069
Telefon : 724 304 603 consultum@seznam.cz